KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE

...

 

W listopadzie nasza szkoła podpisała porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Naszą szkołę reprezentował Pan Dyrektor mgr inż. Janusz Szczęch, a Uniwersytet Pedagogiczny - Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. W ramach tego porozumienia będą przeprowadzane badania naukowo-dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne w szkole.  Nauczyciele będą mogli doskonalić warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach służących aktualizacji wiedzy i umiejętności. Porozumienie zakłada również praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w naszej szkole.