KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE

...

 

W listopadzie nasza szkoła podpisała porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Naszą szkołę reprezentował Pan Dyrektor mgr inż. Janusz Szczęch, a Uniwersytet Pedagogiczny - Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. W ramach tego porozumienia będą przeprowadzane badania naukowo-dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne w szkole.  Nauczyciele będą mogli doskonalić warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach służących aktualizacji wiedzy i umiejętności. Porozumienie zakłada również praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w naszej szkole.