a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Próbny egzamin maturalny - kwiecień 2020

...

 

Drodzy maturzyści!

Informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych przystępuje do matury  próbnej organizowanej przez MEN i CKE. Matura w naszej szkole odbywać się będzie w dniach od 2 do 7 kwietnia br.

Próbna matura da naszej młodzieży możliwość  sprawdzenia swoich umiejętności i pozwoli lepiej przygotować się do egzaminów. Drodzy uczniowie, zwracamy się do Was o odpowiedzialne i sumienne  podejście do egzaminu.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny

PRÓBNA MATURA

W nawiązaniu do informacji MEN i CKE w sprawie próbnego egzaminu maturalnego www.gov.pl ustalam:

1. Szkoła przystępuje do organizacji próbnego egzaminu maturalnego, który odbędzie się w dniach 02.04 - 07.04 .2020 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w informacji MEN.

2. Uczniowie, którzy zadeklarują udział w egzaminach będą w dniach: 2.04 (czwartek), 3.04 (piątek), 6.04 (poniedziałek) zwolnieni z zajęć zdalnego nauczania.

3. W dniu 7.04 (wtorek) zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach zdalnego nauczania będą uczniowie piszący egzaminy z przedmiotu biologia i geografia.

4. Po pobraniu materiałów ze strony OKE, uczniowie będą rozwiązywać zadania w czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na danym egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w formie pliku w edytorze tekstów.

5. W przypadku problemów z łącznością z Internetem można wydrukować arkusz i nanosić na nim odpowiedzi lub rozwiązać zadania na przygotowanych kartkach papieru.

6. Nauczyciele przedmiotów maturalnych, najpóźniej do 1 kwietnia poinformują uczniów

o sposobie:

a) przesyłania swoich rozwiązań,

b) terminie i sposobie udzielania informacji zwrotnej o wyniku egzaminu.

7. Szczegółowy harmonogram został przesłany uczniom i słuchaczom

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły  – 14 65 41 008