W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Zakończenie renowacji kapliczki z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Ryglicach

...


Zakończył się trzeci etap prac konserwatorsko - restauratorskich zabytkowej kapliczki z 1887 roku, położonej w Ryglicach na terenie zespołu pałacowo - parkowego rodziny Szczepańskich, wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Więcej tutaj

Co roku, pod hasłem "Kapliczki Małopolski", odbywa się nabór zgłoszeń od jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach, położonych na obszarze województwa małopolskiego. W ramach tego programu, pieniądze otrzymał także powiat tarnowski na renowację kapliczki z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1887 roku w Ryglicach. Dzięki tej dotacji, w grudniu ubiegłego roku zakończył się trzeci etap renowacji, w trakcie którego przeprowadzono konserwacje techniczną i estetyczną postumentu kapliczki - na ten cel powiat tarnowski otrzymał 10 tys. zł.

Kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Ryglicach jest wpisana do rejestru zabytków województwa małopolskiego oraz widnieje w Katalogu kapliczek i krzyży przydrożnych. Została ufundowana przez Mieczysława i Stefanię Szczepańskich w roku 1887. Kapliczka składa się z: podstawy w postaci trzech schodków, postumentu oraz cokołu, nakrytego profilowaną tzw. czapą, na której znajduje się figura Matki Boskiej. Na postumencie znajduje się inskrypcja z liter wgłębnych.

Kapliczki są stałym elementem polskiego krajobrazu. Powstawały one z potrzeby serca, w celu podziękowania Bogu za opiekę i uchronienie przed zarazą lub jako prośba błagalna o pomyślność zbiorów. Ich prostota, skromność, ale i różnorodność formy oraz malowniczość, stanowią przykład wiary minionych pokoleń. Z czasem, poprzez dbałość o szczegóły, kapliczki stały się dziełami pełniącymi funkcję artystyczną. Po dziś dzień kapliczki stanowią przykład wiary w Boga i jego obecność w życiu codziennym miejscowej ludności. Dzisiejsze pokolenia dbają o kapliczki, odnawiają je i ozdabiają kwiatami. Wszystko to pozwala na podtrzymanie tradycji i upamiętnienie ważnych wydarzeń sprzed kilkuset lat.