a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Małopolski Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2021 online

...

Podczas ,,Salonu" maturzyści otrzymali komplet informacji o maturze 2022 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów dodatkowych. Spotkania poprowadzili eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych. Była również prezentacja o kierunkach studiów i nowych specjalnościach – inspirujące spotkania ze studentami i pracownikami nauki. Więcej tutaj