a

a

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (składanie Wniosków o przyjęcie)

rozpocznie się 15 maja 2023 r.

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Zapraszamy

Małopolski Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2021 online

...

Podczas ,,Salonu" maturzyści otrzymali komplet informacji o maturze 2022 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów dodatkowych. Spotkania poprowadzili eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych. Była również prezentacja o kierunkach studiów i nowych specjalnościach – inspirujące spotkania ze studentami i pracownikami nauki. Więcej tutaj