a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

"Wojtyła i Wyszyński - droga do świętości"

...

„Wojtyła i Wyszyński - droga do świętości”- pod takim hasłem odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Papieskiego. Wzruszający montaż słowno-muzyczny został przygotowany we współpracy naszej szkoły ze Szkołą Podstawową. Uroczystość miała na celu przypomnienie ważnych wydarzeń z życia świętego Jana Pawła II oraz błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, a także ukazanie niezwykłej relacji, jaka stała się ich udziałem.

Obaj duchowni byli i wciąż są autorytetami moralnymi dla wielu ludzi, nie tylko w rodzimej Polsce, ale na całym świecie. Urodzeni w trudnych czasach, niejako skazani na życie pełne różnych przeszkód, problemów, wypełniali je rzetelną pracą, szczerą modlitwą i nieustannym służeniem innym, zwłaszcza ludziom odrzuconym i potrzebującym duchowego wsparcia. Bez reszty oddani Matce Boskiej, której cudowną opieką obu uratowała od przedwczesnej śmierci i codziennie dawała nadzieję i siłę.

Jan Paweł II oraz Stefan Wyszyński to osoby godne naśladowania przez młodych ludzi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wolność często jest mylona ze swawolą, a wynalazki technologiczne na czele z rzeczywistością wirtualną spowodowały kryzys uniwersalnych wartości ogólnoludzkich, co może prowadzić do frustracji i ogromnej samotności.

Nowoczesne czasy nie sprzyjają pogłębianiu wiary i poczuciu wspólnoty, dlatego tak ważne jest aby pamiętać i naśladować osoby, które doskonale wiedziały jak osiągnąć spokój i szczęście, jakie dać może tylko postawienie Boga na pierwszym miejscu.