a

a

Remont kotłowni z wymianą kotłów grzewczych

...

W październiku w naszej szkole wykonano remont kotłowni polegający na wymianie kotłów grzewczych CO, co przyczyniło się do poprawienia komfortu pracy i nauki w sezonie grzewczym. Piec został wymieniony ze środków pozyskanych z Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Powiatu Tarnowskiego, a szczególnie Panu Romanowi Łucarzowi Staroście Powiatu Tarnowskiego za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy również do: Pani Bernadety Niedzielskiej Kierownik Biura Inwestycji Powiatowych, Pani Agnieszki Franusiak-Dziury Kierownik Wydziału Ochrony  Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz Pana Krzysztofa Kurasza za nieocenioną pomoc na wszystkich etapach realizacji tego projektu.