Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Projekt „Mistrzowie w zawodzie” DARMOWE KURSY

...

Projekt „Mistrzowie w zawodzie” realizowany w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów RPO WM. Wsparciem objęta jest nasza szkoła. Realizacja projektu rozpoczyna się 01 kwietnia 2017 do 30 września 2019 r.

Celem projekt jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnowskim.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA NASZEJ SZKOŁY :

w branży turystyczno - gastronomicznej

 • Kurs barmański
 • Kurs baristyczny
 • Kurs carvingu
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs kelnerski z flambirowaniem
 • Kurs cukierniczy
 • Nowoczesne techniki przygotowania potraw
 • Prawo jazdy kat B
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej

- Płatne staże/ praktyki zawodowe u pracodawców w okresie wakacyjnym (zapewnione narzędzia do pracy, odzież i obuwie ochronne oraz zwrot kosztów za dojazdy) w wymiarze 150h; wynagrodzenie stażysty 1500zł

- Wizyty zawodowznawcze :  Szlakiem produktów regionalnych i tradycyjnych,

- Walory środowiskowe w Gastronomii

- Zajęcia dodatkowe: zajęcia technologia gastronomiczna, zajęcia usługi gastronomiczne, język angielski zawodowy

w branży mechanicznej i górniczo - hutniczej

 • Operator - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + montaż butli LPG
 • 135(MAG) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 • Kurs spawacza / zgrzewacza tworzyw sztucznych
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Prawo  jazdy kat. B
 • Operator koparko-ładowarki
 • Obsługa kasy fiskalnej

- Płatne staże/ praktyki zawodowe u pracodawców w okresie wakacyjnym (zapewnione narzędzia do pracy, odzież i obuwie ochronne oraz zwrot kosztów za dojazdy) w wymiarze 150h; wynagrodzenie stażysty 1500zł

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE

WIĘCEJ INFORMACJI U SZKOLNEGO LIDERA PROJKETU PANI STANISŁAWY ZELEK