PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zajęcia w ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość”

...

W naszej szkole odbywają się zajęcia z geografii, biologii, matematyki, chemii oraz informatyki i nauki programowania w ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.