Rekrutacja do Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach
- zobacz regulamin

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kierowca - mechanik, mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, stolarz, ślusarz, lakiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, murarz - tynkarz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, cukiernik, rolnik - więcej tutaj


ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA

...

W dniach 17,18 i 24 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z ,,Przedsiębiorczości i ekonomi dla młodzieży", ,,Promowaniu postaw przedsiębiorczych i zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej firmy"oraz ,,Analizy profilu osobowościowego". Spotkanie poprowadził dr Marek Makowiec który jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a ponadto niezależnym trenerem oraz konsultantem biznesowym. Zajęcia były realizowane w ramach projektu ,,Wzmacnianie spójności społecznej na Pogórzu" opracowanego przez LKS Burzyn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020.