ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA

...

W dniach 17,18 i 24 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z ,,Przedsiębiorczości i ekonomi dla młodzieży", ,,Promowaniu postaw przedsiębiorczych i zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej firmy"oraz ,,Analizy profilu osobowościowego". Spotkanie poprowadził dr Marek Makowiec który jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a ponadto niezależnym trenerem oraz konsultantem biznesowym. Zajęcia były realizowane w ramach projektu ,,Wzmacnianie spójności społecznej na Pogórzu" opracowanego przez LKS Burzyn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020.