a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Grant w wysokości 100 000,00zł na zakup sprzętu komputerowego

...

ZDALNA SZKOŁA

Powiat Tarnowski otrzymał grant w wysokości  100 000,00zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Program jest odpowiedzią na zaistniałą sytuację epidemiczną, która wymusiła na szkołach prowadzenie lekcji zdalnych.  W ramach grantu zostanie zakupione 50 laptopów i przekazane do: ZSLiT w Wojniczu, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno, ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice. Zakupiony sprzęt szkoły udostępnią nauczycielom w celu umożliwienia im prowadzenia lekcji w trybie zdalnym oraz uczniom w celu umożliwienia in wykonywania zdalnej  nauki. Wpłynie to pozytywnie na likwidację ograniczeń uniemożliwiających zdobywanie wiedzy przez uczniów oraz efektywną pracę nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do narzędzi do pracy on -line. Sprzęt zakupiony w ramach programu Zdalna szkoła po zakończeniu okresu kwarantanny  będzie służył szkołom do celów edukacyjnych.