a

a

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (składanie Wniosków o przyjęcie)

rozpocznie się 15 maja 2023 r.

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Zapraszamy

„Aktywna tablica”

...

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Program zakłada zakup sprzętu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2021 roku i jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa. W naszej szkole w ramach tego programu zakupione zostaną dwa monitory interaktywne.