ERASMUS + PROJEKT "„ LET´S GET GREEN - RAISING THE AWARENESS OF ECOLOGICAL PROBLEMS”

ERASMUS + „JUST BE HUMANS!- SAY NO TO ANY FORMS OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE"

ERASMUS + „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Stypendia Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych

...

„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału. Tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”

James Madison

Każdego roku powiat tarnowski docenia swoje „perełki” czyli wybitnych uczniów. W bieżącym roku w naszej szkole mamy 8 stypendystów. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce  jest średnia ocen 5,0 i więcej i taką właśnie średnią osiągnęli nasi uczniowie. Dla wszystkich była to wytężona praca, ale i radość z tego, że dostrzega się ich wysiłek.

Nasi stypendyści to:

- Barbara Stańczyk kl. IV TIO

- Jadwiga Janiga kl. IV TIO

- Mateusz Kamionka kl. IV TIO

- Kinga Kiermasz kl. III TIŻ

- Jakub Nalepka kl. II ZSZ

- Edyta Iwańska kl. II ZSZ

- Damian Pogoda kl. II TIŻ

- Magdalena Kos kl. II TIŻ

Należy nadmienić, że Damian Pogoda jest równocześnie stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

W imieniu całej społeczności życzymy dalszych sukcesów oraz tego, by Wasze grono powiększało się o nowych uczniów