a

a

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 2015/2016

...

18 listopada w Auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie miało miejsce wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku szkolnym Stypendystą tego prestiżowego stypendium jest Damian Pogoda – uczeń klasy III technikum. Dyplomy młodzież przyjmowała z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele organu prowadzącego oraz Dyrektorzy szkół. Stypendia trafiły do najlepszych uczniów szkół, którzy mieli szczególne osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym oraz sportowym, ponadto wyróżniają się szerokimi zainteresowaniami i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. W sumie wyróżniono 320 uczniów w Polsce. Damianowi gratulujemy, że znalazł się wśród najlepszych i życzymy wielu sukcesów.