a

a

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA JANA ABRAMOWICZA

...

8 listopada w Sali Teatralnej w Kuratorium Oświaty w Krakowie miało miejsce wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Stypendia trafiły do najlepszych uczniów szkół, którzy mieli szczególne osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym oraz sportowym, ponadto wyróżniają się szerokimi zainteresowaniami i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku szkolnym w naszej szkole Stypendystą tej prestiżowej nagrody jest Jan Abramowicz – uczeń klasy II technikum. Dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składają Janowi Abramowiczowi serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów.