a

a

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA JANA ABRAMOWICZA

...

12 grudnia 2019 w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie miało miejsce wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020. Stypendia trafiły do najlepszych uczniów szkół, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku szkolnym w naszej szkole Stypendystą  jest Jan Abramowicz – uczeń klasy IV technikum. Dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty. Uczniowi serdecznie gratulujemy.