a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 2020/2021

...

Z wielką radością informujemy, że dwóch naszych uczniów: DAMIAN WISNIOWSKI z klasy IV Technikum oraz MATEUSZ KRÓL z klasy II Technikum, otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To prestiżowe stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Otrzymane stypendium jest wynikiem wieloletniej solidnej nauki, ciągłego doskonalenia się i codziennej odpowiedzialnej postawy. Podziękowania należą się również Rodzicom i Nauczycielom, którzy codziennie wspierają uczniów w osiąganiu wysokich efektów kształcenia.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!