PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

...

Dnia 2 grudnia 2013r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z terenu miasta Tarnowa i ziemi tarnowskiej.
Dyplomy wręczył Małopolski Kurator Oświaty – Pan Aleksander Palczewski, który złożył gratulacje nie tylko wyróżnionym uczniom, ale również Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim zgromadzonym na tym ważnym spotkaniu.
Nasza szkoła może poszczycić się dwoma stypendystami, którymi w tym roku są: Justyna Ryczek z kl. III LO i Mateusz Kamionka z Kl. III Technikum. Uczniowie Ci wyróżniają się nie tylko najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły, ale również biorą czynny udział w życiu szkoły angażując się w szereg akcji. Nie są obojętni na potrzeby słabszych i działają w Szkolnym Klubie Wolontariuszy, chętnie dzielą się swoją wiedzą i pomagają innym uczniom.
Justynie i Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku następni uczniowie naszej szkoły powiększą zaszczytne grono wyróżnionych przez Prezesa Rady Ministrów. Wszystkich uczniów zachęcamy do wytrwałej pracy.