a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Narodowe Czytanie w ZSP Ryglice

...

W tym roku 4 września odbyła się 6. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której Polacy w wielu miejscowościach  czytali „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Akcja jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.

 

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu, które  miało miejsce w dniu 9 września. Naszym celem było, aby uczniowie jak najpełniej mogli przeżyć treść czytanych przez nich słów. Oprócz tradycyjnego czytania z książką w ręku, uczniowie odczytali dramat z podziałem na role. Czytający i słuchacze żywo reagowali na treść dramatu.
Czytania lektury wysłuchały wszystkie klasy z nauczycielami . W ten sposób nasza szkoła dołączyła do pokaźnej liczby miejsc, które podjęły się uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu”.