PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

Zespoły przedmiotowo-zadaniowe

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im prof. Czesława Majorka w Ryglicach powołuje Zespoły  przedmiotowo-zadaniowe do pracy na rok szkolny 2016/2017 .

 

Zespół do przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych.

 • Bieleń Dorota -przewodnicząca zespołu
 • Baczyński Rafał- członek zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu
 • Burgielska-Długosz Anna –członek zespołu
 • Materowska Marta - członek zespołu

 

Zespół wychowawców .

 • Michalik Halina –przewodnicząca zespołu
 • Materowska Marta-wychowawca
 • Zelek Stanisława-wychowawca
 • Tokarska Wioletta-wychowawca
 • Wójcik Ewa-wychowawca
 • Sysło Łukasz-wychowawca
 • Piątek Magdalena-wychowawca
 • Burgielska- Długosz Anna -wychowawca
 • ks. Łukasz Szczepanik
 • Bieleń Dorota-wychowawca
 • Nowak Arkadiusz –opiekun LO

 

Zespół ds. ewaluacji

 • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
 • Baczyński Rafał –członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
 • Piątek Magdalena-członek zespołu

 

Zespół  ds. współpracy ze środowiskiem i organizacji imprez szkolnych

 • Wójcik Ewa- przewodnicząca
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Sysło Łukasz-członek zespołu
 • Michalik Halina- członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna- członek zespołu
 • Bieleń Dorota -członek zespołu

 

Zespół ds. promocji szkoły

 • Tokarska Wioletta-przewodnicząca zespołu
 • Wójcik Ewa –członek zespołu
 • Michalik Halina-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof-członek zespołu
 • Zelek Stanisława-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
 • Galas Wolska Katarzyna-członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna –członek zespołu
 • Dorota Bieleń-członek zespołu
 • Magdalena Piątek-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu

 

Zespół w s. modyfikacji Statutu Szkoły.

 • Materowska Marta-przewodnicząca komisji
 • Szczęch Janusz-dyrektor szkoły
 • Bieleń Dorota –członek zespołu

 

Zespół  ds. modyfikacji  i redagowania koncepcji pracy szkoły

 • Zelek Stanisława-przewodnicząca zespołu
 • Tokarska Wioletta-członek zespołu
 • Michalik Halina-członek zespołu
 • Płaczek Krzysztof –członek zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu

 

Zespół przedmiotów matematyczno przyrodniczych

 • Materowska Marta-przewodnicząca zespołu
 • Zelek Stanisława-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Kita Joanna-członek zespołu
 • Kras Ewelina –członek zespołu
 • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu

 

Zespół  przedmiotów humanistycznych

 • Michalik Halina–przewodnicząca zespołu
 • Chodań Jacek-członek zespołu
 • Wioletta Tokarska-członek zespołu
 • Mikrut Maria-członek zespołu
 • Wójcik Ewa –członek zespołu
 • Sysło Łukasz-członek zespołu

 

Zespół ds. języków obcych

 

 • Burgielska Długosz Anna-przewodnicząca zespołu
 • Bieleń Dorota -członek zespołu
 • Obal Magdalena-członek zespołu

Zespół ds przedmiotów zawodowych

 

 • Zelek Stanisława –przewodnicząca zespołu
 • Płaczek Krzysztof –członek zespołu
 • Tokarska Wioletta-członek zespołu
 • Nowak Arkadiusz –członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna-członek zespołu
 • Baczyński Rafał-członek zespołu
 • Pęcak Stanisława-członek zespołu
 • Duda Elżbieta-członek zespołu
 • Sopala Małgorzata-członek zespołu
 • Stańczyk-Kukla Ewa-członek zespołu
 • Skowron Urszula-członek zespołu
 • Grochola Piotr-członek zespołu

 

Zespół ds. WF

 

 • Piątek Magdalena-przewodnicząca zespołu
 • Sysło Łukasz –członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna- członek zespołu
 • Szczęch Janusz –członek zespołu

 

Zespół ds. współpracy z zagranicą

 

 • Burgielska Długosz Anna-przewodnicząca zespołu
 • Bieleń Dorota-członek zespołu
 • Dolecińska Lucyna- członek zespołu
 • Zelek Stanisława –członek zespołu
 • Obal Magdalena-członek zespołu

 

Zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Galas –Wolska Katarzyna –przewodnicząca zespołu
 • Wójcik Ewa-członek zespołu
 • Piątek Magdalena-członek zespołu
 • Burgielska-Długosz Anna-członek zespołu

 

Zespół nauczycieli pracujących w jednym oddziale

-Oddział kl.IZSZ-przewodniczący Magdalena Piątek

Członkowie:nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II ZSZ A-przewodniczący  Łukasz Sysło

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II ZSZ B-przewodniczący  Halina Michalik

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.III ZSZ -przewodniczący  Dorota Bieleń

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.I Tiż przewodniczący  Marta Materowska

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II Tiż przewodniczący  Stanisława Zelek

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.III Tiż -przewodniczący  Wioletta Tokarska

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.IV Tiż-przewodniczący Anna Burgielska-Długosz

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.IV Tż-przewodniczący  Ewa Wójcik

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II SPf-przewodniczący  Wioletta Tokarska

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

-Oddział kl.II LO dla dorosłych –przewodniczący Nowak Arkadiusz

Członkowie: nauczyciele uczący w tym oddziale

 

Indywidualne nauczanie-opiekun Dorota Bieleń

 

Opiekun  Samorządu Uczniowskiego:

Lucyna Dolecińska

Lider WDN:

 • Katarzyna Galas Wolska

Opiekun Rady Rodziców :

 • Tokarska Wioletta

Pedagog szkolny:

 • Wolska Galas Katarzyna

Koordynator ds. bezpieczeństwa:

 • Chodań Jacek

Koordynatorzy  Małopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej:

 • Galas-Wolska Katarzyna
 • Baczyński Rafał

Prowadzenie strony www. opieka nad sprzętem fotograficznym

 • Arkadiusz Nowak

Opieka nad szkolnym sprzętem komputerowym

 • Krzysztof Płaczek

Opieka nad  sprzętem w pracowniach  komputerowych:

Sala13- Nowak Arkadiusz

Sala 2,14 –Krzysztof Płaczek