a

a

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

...

alt

Czerwiec 12, 2023

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego. Formularze rekrutacyjne należy składać do 23 czerwca 2023 r. u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:


  1. Kurs zawodowy: kurs cukierniczy
    • Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Ryglicach
    •Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
    •Wymiar zajęć: 30 godz.