KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021 >>>

Podsumowanie projektu "Bądź eko..."

...

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Kampanii Informacyjno - Promocyjnej Bądź EKO w ramach realizowanego projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”.

Nagrody w konkursach: "Mega Twister – gra wielkoformatowa", "Gra planszowa wielkoformatowa", "Quiz. Przyroda i geografia Polski". "Gra edukacyjna - iKnow Niezwykła Planeta Ziemia", "Samodzielna Gra Eko zegar" i konkursie plastycznym zostały ufundowane przez WFOŚiGW w Krakowie, Powiat Tarnowski oraz Castorama Tarnów.

Relacja w Tarnowska.tv - Ryglice. Uczą młodzież postaw proekologicznych

Szczególne podziękowania za wykład, prezentację oraz warsztaty upowszechnianiające wartości przyrodniczo – krajobrazowe i historyczno-kulturowye parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu dla pracowników z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego