W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

ZSP w Ryglicach na Konferencji: "Efektywność energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce"

...

Prezentacje, spotkania, wykłady, wystąpienia posłów, senatorów, przedstawicieli samorządów, doradców energetycznych i ekspertów – to program zakopiańskiej konferencji poświęconej efektywności energetycznej, która jest kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Wśród zaproszonych gości była tylko jedna szkoła - ZSP w Ryglicach.

Powiat Tarnowski otrzymał nagrodę za projekt " Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów” w którym braliśmy aktywny udział. Nagrodę odebrał Pan Czesław Mida - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i  Promocjii. Skład naszej reprezentacji: Anita Ciszczoń, Ewelina Psioda, Martyna Wiśniowska i  szkolny koordynator projektu Arkadiusz Nowak.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów oraz Stowarzyszeniem „Partnerstwo – Dialog - Współpraca”.

Tematyka projektu dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawa jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.

Realizacja zadania zakończyła się do 23 września 2019r.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego i podopiecznych SOSW w Dwudniakach poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Celami podstawowymi zadania były:

•    Podniesienie wiedzy z zakresu poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu.

•    Podniesienie wiedzy na temat ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowego prowadzenia gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym na obszarach Natura 2000.

•    Pogłębienie przez uczniów wiedzy z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz zwiększenie retencji wody.

•    Poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności szkolnej na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z  segregacji odpadów i ich recyklingu.

•    Podniesienie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, circular economy oraz kształtowanie postaw mających wpływ na zapobieganie powstawaniu odpadów.