W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

„Bądź EKO” - ekologiczny projekt Powiatu Tarnowskiego z dotacją

...

 

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Powiat Tarnowski otrzymał dotację na realizację projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów II”.

Celem projektu będzie: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Projekt będzie realizowany także w ZSP Ryglice.

W ramach kampanii w szkołach zostaną zorganizowane:
• Konkurs „Recykling? I like it” polegający na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych;
• Konkurs „Konsumuję. Segreguję.” polegający na wykonaniu plakatu nt. segregacji odpadów;
• Konkurs – gra wielkoformatowa;
• Konkurs – quiz ekologiczny- przyrodniczy;
• doposażenie Kącików Ekologicznych, w których zostaną umieszczone zakupione w ramach projektu kosze do segregacji śmieci, kompostowniki oraz posadzone kwiaty w donicach;
• warsztaty z pracownikami Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego połączone z instalacją budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży;
• Akcja Sprzątanie Świata.

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

Realizacja wszystkich etapów określonych w projekcie zaplanowana była na okres od 27.04.2020r. do 19.06.2020r, jednak w związku z sytuacją epidemiczna spowodowaną koronawirusem COVID-19 w w/w terminie nie jest możliwe zrealizowanie działań. WFOŚiGW w Krakowie dał możliwość przesunięcia realizacji działań do 15 października 2020r.

Wartość projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów II” wyniesie 44 581,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Krakowie wyniesie 35 611,11 zł, natomiast wkład własny powiatu 8 969,89 zł. W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:
• Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów w zakresie przeprowadzenia warsztatów dla uczniów pt. „Ochrona owadów zapylających”,
• Branżową Organizacją Odzysku Opakowań w Tarnowie w zakresie koordynowania Akacją Sprzątanie Świata – zapewnienie worków oraz rękawiczek ,
• Stowarzyszeniem Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach w zakresie oprowadzenia uczniów SOSW po Rezerwacie Przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach,
• Castorama Tarnów w zakresie zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży, farb magnetycznych oraz podłoża do kwiatów.

 

Koordynator projektu w szkole - Arkadiusz Nowak