a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

...
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i egzaminy mistrzowskie/czeladnicze dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Formularze rekrutacyjne należy składać do 9 października 2020 r.
Kursy:
  1. Kurs AutoCAD (poziom podstawowy, poziom zaawansowany i poziom 3D) + egzamin
  2. Kurs kelnerski I stopnia
  3. Kurs mistrzowski w zawodzie cukiernik I i II stopnia wraz z egzaminem mistrzowskim/czeladniczym w zawodzie cukiernik
  4. Kurs kuchni molekularnej
  5. Kurs sushi
  6. Egzamin mistrzowski/czeladniczy w zawodzie kelner
Wszystkie informacje na stronie https://mistrzowiewzawodzie.pl oraz u Lidera szkolnego Pani Stanisławy Zelek