a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

...

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia. Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 stycznia 2021 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

ZAŁĄCZNIKI - pobierz

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce DOKUMENTY

Wykaz kursów:

 1. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów -ZSP w Ryglicach

 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach

 • Wymiar zajęć: 16 godz.

2. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Ryglicach

 • Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Ryglicach i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie

 • Wymiar zajęć: 33 godz.

3.Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów -ZSP w Ryglicach

 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach

 • Wymiar zajęć: 15 godz.

4. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów –ZSP w Ryglicach

 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach

 • Wymiar zajęć: 30 godz.

5. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG(wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów –ZSP w Ryglicach

 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie

 • Wymiar zajęć: 145 godz.

6. Kurs zawodowy: kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów –ZSP w Ryglicah

 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie

 • Wymiar zajęć: 40 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
*uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu


ZAŁĄCZNIKI

INNE DOKUMENTY