a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KURSIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 2D POZIOM PODSTAWOWY WRAZ Z EGZAMINEM REALIZOWANYM W FORMULE ON-LINE!!!

...

Regulamin rekrutacji na kurs komputerowego wspomagania projektowania 2D poziom podstawowy  (formuła on-line) realizowany w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, którego Beneficjentem/Liderem jest Województwo Małopolskie- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - pobierz

a

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o rozpoczęci rekrutacji na kursy komputerowego wspomagania projektowania 2D poziom podstawowy realizowane w formule on-line. Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji na temat kursu  wśród uczniów Państwa szkoły tj. dokumentów rekrutacyjnych (regulaminu i załączników)  oraz poniższej informacji na temat kursu na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KURSIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA  2D POZIOM PODSTAWOWY WRAZ Z EGZAMINEM REALIZOWANYM W FORMULE ON-LINE!!!

40 GODZIN
DYDAKTYCZNYCH

KURS PROWADZONY BĘDZIE NA OPROGRAMOWANIU
AUTODESK – AUTOCAD 2019


WYKWALIFIKOWANI I
DOŚWIADCZENI – TRENERZY

CERTYFIKAT ECDL CAD PO
ZDANYM EGZAMINIE

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE ZAŚWIADCZENIE O
UKOŃCZENIU  KURSU

Kurs realizowany jest w ramach projektu” Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Rekrutacja na kursy komputerowe ECDL będzie trwała od 21.01.2020 DO 26.01.2020R (przyjmowanie elektronicznych formularzy zgłoszeniowych).

Proszę o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz załącznikami. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w kursie
wypełniają Formularz zgłoszeniowy.

Formularz jest przygotowany w formie elektronicznej dostępny pod linkiem znajdującym się w regulaminie §3 PKT 4 A.

Uwaga: UCZNIOWIE NIEPEŁNOLETNI PROSZĘ O WYDRUK ZAŁĄCZNIKA _ZGODA RODZICA - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ , UZUPEŁNIENIE I PODPISANIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO A NASTĘPNIE ZAŁĄCZENIE SKANU/ZDJĘCIA
ZGODY DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. FORMULARZE BEZ ZGODY RODZICA NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Załączniki 1,2,3 i 4 do regulaminu należy wdrukować/uzupełnić i odesłać na adres biura projektu:

DEPARTAMENT EDUKACJI

OS. TEATRALNE 4A

31-946 KRAKÓW

Z DOPISKIEM " KURS KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 2D POZIOM PODSTAWOWY W FORMULE ON-LINE"

Po otrzymaniu dokumentów pracownicy biura projektu dokonają weryfikacji poprawności i kompletności złożonych/przesłanych
dokumentów. o zakwalifikowaniu do udział w kursie decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) oraz poprawnie
wypełnione i przesłane dokumenty rekrutacyjne.  Na tej podstawie sporządzane są listy uczniów zakwalifikowanych do danej grupy i/lub
wpisaniu ucznia na listę rezerwową.

W razie dodatkowych pytań, proszę o telefon/mail. Dane kontaktowe znajdują się w stopce.

MONIKA GABRYSZEWSKA

Starszy Inspektor
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
tel.: +48 12 61 60 751


Regulamin rekrutacji na kurs komputerowego wspomagania projektowania 2D poziom podstawowy  (formuła on-line) realizowany w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, którego Beneficjentem/Liderem jest Województwo Małopolskie- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - pobierz