a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

...

a

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE od 25 stycznia do 5 lutego 25.2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego. Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie. Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy proszę wydrukować w kolorze i uzupełnić niebieskim długopisem!!!

 

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

1. Kurs zawodowy: kurs barmański(1)

• Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Ryglicach

• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach

• Wymiar zajęć: 40 godz.

(1) uczeń musi być pełnoletni

 

2. Kurs zawodowy: kurs baristy(2)

• Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Ryglicach

• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach

• Wymiar zajęć: 25 godz.

(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat

 

3. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ egzamin

• Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt

• Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10

• Uczestnik kursu musi być pełnoletni

• Uczestnicy kursu – 10 uczniów -ZSP w Ryglicach

 

4. Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień+ egzamin

• Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie

• Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 52, praktycznych – 82

• Uczestnik kursu musi być pełnoletni

• Uczestnicy kursu – 5 uczniów -ZSP w Ryglicach

 

5. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B

• Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie iw ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt

• Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

• Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)

• Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

• Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Ryglicach

 

6. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego(3)

• Uczestnicy kursu – 10 uczniów –ZSP w Ryglicach

• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach

• Wymiar zajęć: 50 godz.

(3)uczeń musi być pełnoletni