a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE

...

REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Maj 17, 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości 1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 5-30 lipiec oraz 2-27 sierpień 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce “Kadra” do dnia 28 maja 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona!

CKZiU Tuchów – 25

ZSP Zakliczyn - 42

ZSP Ryglice – 30

ZSOiZ Ciężkowice – 20

ZSLiT Wojnicz – 10

ZSP Żabno – 10

ZSOiZ Gromnik - 10

 

1 REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE 1
2 KURS BARISTYCZNY 31
3 KURS CUKIERNICZY 27
4 KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH 28
5 Informacja o zmianie regulaminu „Mistrzowie w zawodzie II”. 187
6 REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 276
7 REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 621
8 ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KURSIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA 2D POZIOM PODSTAWOWY WRAZ Z EGZAMINEM REALIZOWANYM W FORMULE ON-LINE!!! 311
9 ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KURSIE KOMPUTEROWYM ECDL WRAZ Z EGZAMINEM REALIZOWANYM W FORMULE ON-LINE!!! 354
10 REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 607
11 Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli 450
12 ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR NA STAŻE PŁATNE 783
13 Projekt "Mistrzowie w zawodzie II" 754