a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

WAKACYJNE STAŻE PŁATNE

...

Trwają wakacyjne staże płatne realizowane w naszej szkole w ramach projektu "Mistrzowie w zwodzie II". Młodzież ma możliwość poznania rynku pracy i wdrożenia się w swój zawód. Przypominamy, że za staż młodzież otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1700 zł. Z naszej szkoły na stażach jest 30 uczniów.