a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

...

AKTUALNOŚCI

 

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

 

Listopad 15, 2021

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 26 listopada 2021 r. u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
w zakładce Dokumenty.

 

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

 1. 1. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – SZP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

(1) uczeń musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.

 

2Kurs zawodowy: kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat na dzień 1 stycznia 2022 r.

 

 1. 1. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków            z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach

 

 

 

 1. 2. Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień + egzamin
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 52, praktycznych – 82
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – SZP w Ryglicach

 

 1. 3. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały
  w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 marca 2022 r.)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach

 

 1. 4. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego (3)
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

(3) uczeń musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r.

 

link https://mistrzowiewzawodzie.pl/category/dokumenty/.