a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

...

a

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: - staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz - praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości 1 700,00 zł

 

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE - POBIERZ 214.09 KB 9, 5, 2022 Pobierz
REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE - POBIERZ 19.73 KB 9, 5, 2022 Pobierz

ZOBACZ TAKŻE

1 REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE 17
2 Kurs animatora czasu wolnego 185
3 KURS BARMAŃSKI 206
4 Kurs operatora wózków jezdniowych 152
5 KURS CUKIERNICZY 357
6 KURS CARVINGU 295
7 KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ 327
8 KURS KELNERSKI Z FLAMBIROWANIEM 431
9 O rekrutacji międzyszkolnej 474
10 REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 384
11 REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 431
12 „Mistrzowie w zawodzie II” – REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 506
13 WAKACYJNE STAŻE PŁATNE 450
14 KURS BARMAŃSKI 671
15 REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE 771
16 KURS BARISTYCZNY 600
17 KURS CUKIERNICZY 590
18 KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH 516
19 Informacja o zmianie regulaminu „Mistrzowie w zawodzie II”. 728
20 REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE 813