a

a

Mistrzowie w zawodzie II - Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki

...

 

 

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 27 września 2023 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:


Kurs zawodowy: kurs baristy (2)

    Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Ryglicach           Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach  Wymiar zajęć: 16 godz.

(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat na dzień 1 października 2023 r.


Kurs zawodowy: kurs obsługi kasy fiskalnej

    Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Ryglicach        Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach        Wymiar zajęć: 15 godz.

 

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są tutaj