W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

Zdalna Szkoła

...

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach w ramach projektu „Zdalna szkoła” otrzymał od Starostwa Powiatowego w Tarnowie 6 laptopów z oprogramowaniem i słuchawkami. Następnie trafiły one do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.

Projekt „Zdalna Szkoła” jest finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.