a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

3 Roboty mBoty

...

a

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego rozpoczeliśmy pracę z zestawem robotycznym. Na początek: składanie robota, montaż czujników, programowanie wstępne i komunikacja z robotem.

Koordynator projektu w szkole: Arkadiusz Nowak