a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

...

 

W ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III” w naszej szkole rozpoczęły się dzisiaj zajęcia ekologiczne, których celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
Na pierwszym naszym spotkaniu młodzież zajęła się dwoma ważnymi tematami
- jakością powietrza
- ochroną i zachowaniem różnorodności biologicznej