a

a


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Od dnia 16 marca 2020 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej, platformy EPUAP a także poczta elektroniczną adres siedziby: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 33-160 Ryglice ul. Tarnowska 23, tel: 48 14 6541-008, email: szkola@zspryglice.pl

SPRZĄTANIE ŚWIATA

...

 

Ta cykliczna akcja ekologiczna organizowana jest w naszej szkole od lat. To wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
W tym roku została ona zorganizowana w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III”. Do akcji włączyła się Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przekazując worki na śmieci oraz rękawice.