a

a

PŁAZY, ICH SIEDLISKA I OCHRONA...

...

 

To temat prelekcji jaka miała miejsce dzisiaj w naszej szkole. Została ona przeprowadzona przez Pana mgr Tomasza Gawlika z Centrum Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Bądź eko..."
Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się, że wszystkie spośród 18 gatunków płazów żyjących w Polsce podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta realizowana jest na mocy przepisów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.
Ochrona płazów koncentruje się także na specjalistycznych przepisach odnoszących się do planowania i realizacji różnego rodzaju inwestycji. Poza objęciem płazów prawną ochroną konieczność ochrony sygnalizuje także ich obecność na czerwonych listach/księgach zwierząt, zarówno krajowych, jak i światowych, które określają stopień zagrożenia zwierząt, przypisując gatunkom odpowiednie kategorie.
Warto nadmienić, że również w Gminie Ryglice były podejmowane działania chroniące płazy - zostały wybudowane tunele dla żab.