a

a

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (składanie Wniosków o przyjęcie)

rozpocznie się 15 maja 2023 r.

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

Zapraszamy

Rada Rodziców

...

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA:  Katarzyna Tryba

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Dorota Solarz

SKARBNIK: Anna Janiga

CZŁONKOWIE:

Katarzyna Bajorek

Dariusz Wiśniowski

 

Opiekun: Wioletta Tokarska