PROGRAM ERASMUS + PROJEKT „COOK HEALTHY- EAT HEALTHY- LIVE HEALTHY” - STRONA PROJEKTU

"Recipes ebook"- the best dishes from all the partner countries.

WYCHOWAWCY

Lp.     Wychowawca                              Klasa

1         mgr inż. Stanisława Zelek             II TIŻ

2         mgr Wioletta Tokarska                 III TIŻ

3         mgr Anna Burgielska Długosz         IV TIŻ

4         mgr Ewa Wójcik                          IV TŻ

5         mgr Marta Materowska                 I TŻ

6         mgr Łukasz Sysło                        II ZSZ A

7         mgr Halina Michalik                     II ZSZ B

8         mgr Dorota Bieleń                       III ZSZ

9         mgr Magdalena Piątek                  I ZSZ

10       mgr Wioletta Tokarska                 II SPF

11       mgr Arkadiusz Nowak                   I LO dla dorosłych